Kølvrå svømmeklub

Generalforsamling den 30. juni 2020 kl. 19.30

 afholdes i mødelokale 1 i Alhedehallerne, Frederiks.

Dagsorden:

1.    Valg af dirigent.

 

2.   Formanden aflægger beretning.

 

3.   Forelæggelse af Regnskab.

 

4.   Fastsættelse af kontingent.

 

5. Indkomne forslag.

 

Forslag skal være formanden i hænde senest den 21. juni 2020

 

5.   Valg af bestyrelse, samt suppleanter til denne i henhold til §11

på valg er Steen(modtager ikke genvalg), Elinor(modtager genvalg) og Susanne(modtager genvalg)

Suppleanter: Anni Jensen modtager genvalg.

                     Kaj Sørensen modtager genvalg


    7. Valg af revisor.

 

        Lone Jeppesen modtager genvalg.


    8. Eventuelt.

 

 

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen