Kølvrå svømmeklub

Generalforsamling den 12. marts 2019 kl. 19.30

 afholdes i mødelokale 1 i Alhedehallerne, Frederiks.

     Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.

   

 2. Formandens beretning.

   

 3. Forelæggelse af Regnskab.

   

 4. Fastsættelse af kontingent.

 5.  Indkomne forslag.

  Forslag skal være formanden i hænde senest den 3. marts 2019


 6.  Valg af bestyrelse, samt suppleanter til denne i henhold til §11

 7. (på valg er Helga og Ulla) de modtager ikke genvalg.

  Suppleanter: Anni Jensen modtager genvalg.

                       Kaj Sørensen modtager genvalg.

 8.  Valg af revisor.        
    Lone Jeppesen modtager genvalg. 

 1.  Eventuelt.

   

  Med venlig hilsen

  Bestyrelsen

 
 

Kære svømmere og forældre.

 

Generalforsamlingen i Kølvrå svømmeklub nærmer sig, datoen er tirsdag den 12. marts 2019 kl 19.30

Stedet for generalforsamlingen:  mødelokale 1 i hallen se info tavle i forhal.

Det er bestyrelsens håb, at nogle af jer vil møde op og hjælpe os med at danne en ny bestyrelse.

Vi mangler 2 bestyrelsesmedlemmer, da 2 af vores medlemmer ikke genopstiller.

Da vi er en lille klub, er det ikke en stor arbejdsbyrde at være en del af bestyrelsen. Vi håber at der blandt jer vil være et par stykker, som kan overtales. Hvis dette ikke kan lykkedes, kan vi blive nødt til at lukke Kølvrå svømmeklub.

 Dette vil være en skam, da vores klub fungerer rigtig godt,  vores trænere og de unge hjælpetrænere, er glade for at være tilknyttet os.  Vi har brugt mange penge på at uddanne vores trænere, så de børn som lærer at svømme, får dygtige trænere, der ved hvordan man lærer børn at svømme uden brug bælter og med de rigtige teknikker.

Og så et sidste suk, vi kunne godt bruge flere til at træne børnene, så skulle der sidde 1 eller 2 med en træner i maven, skal de være mere end velkommen. Det vil gøre sikkerheden for vores svømmere meget bedre, og os, knap så sårbare ved fravær.

 

Skal Kølvrå svømmeklub fortsætte, har vi brug for jer  både som trænere og bestyrelsesmedlemmer.

 

Mvh

 

Bestyrelsen