Kølvrå svømmeklub`s

Generalforsamling den 12. marts 2018 kl. 19.00

Afholdes i AIFs klublokale i Frederiks


Dagsorden: 

 

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning
 3. Forelæggelse af regnskab.
 4. Fastsættelse af kontingent.
 5. Indkomne forslag.
  1. Forslag til ændring af vedtægter
 6. Valg af bestyrelse samt suppleanter til denne i henhold til §11
  1. På valg er Elinor, Steen og Susanne - alle modtager genvalg
  2. Suppleanter Anni L Jensen - modtager genvalg og Rudi Abildgård.
 7. Valg af revisor
  1. Lone Jeppesen modtager gerne genvalg.
 8. Eventuelt. 


Med venlig hilsen

Bestyrelsen